Het laatste nieuws

 

Dag van het Brabants trekpaard - 18 oktober 2015
 

   Zondag 18  oktober hadden de weergoden afgesproken om er een schitterende dag van te maken ter gelegenheid van de grote samenkomst van onze reuzenvrienden, de Brabantse Trekpaarden.
Ze waren dan ook talrijk opgekomen om hun kunnen tentoon te spreiden en de grote aanwezige massa mensen die ze kwamen bewonderen, een prachtige herinnering na te laten.


   Het museum had bj deze gelegenheid uiteraard eveneens zijn deuren geopend, en de vele bezoekers kregen dan ook een goed inzicht in de geschiedenis en de bijzonderheden van dit prachtige wezen. Er werden ook twee lange gidsbeurten georganiseerd om dit te benadrukken.

 

   Op het plein vond tegekijk ook de jaarlijkse Halloween-kermis plaats wat, danzij de veelvuldige attracties, het geheel nog een biijzonder cachet bezorgde.
Volgend jaar op de derde zondag van oktober, is het dan weer zover. Merk dit nu alvast in uw agenda's.

 

   Ter herinnering nog dit : de zondag bezoeken houden de laatste zondag van oktober op, en vatten terug aan op 1 maart 2016. Bezoeken na afspraak blijven echter elke dag mogelijk : zie contactpunten hierboven. 

 

Museum van het Belgisch Trekpaard - Vollezele
zoekt ondersteunende krachten !!!

 

   Het Museum van het Belgisch Trekpaard te Vollezele (Pajottenland) is op zoek naar ondersteunende krachten. We denken aan mensen met een hart voor paarden, die beschikken over wat vrije tijd, jong van hart zijn en met een gezonde brok interesse voor ons Vlaams Erfgoed.

   In de eerste plaats is er nood aan een medewerker met IT-ervaring voor het regelmatig bijwerken van teksten en foto's op onze website, het geven van Info via sociale media, het aankondigen van activiteiten op culturele en toeristische sites.

Verder zijn ook nieuwe vrijwilligers welkom om nu en dan het museum open te houden op zondagnamiddag of de balie te verzorgen terwijl de gidsen een groep rondleiden.

 

   Wie interesse heeft en hier meer wil over vernemen, kan contact opnemen met de voorzitter Hilde Van Dixhoorn op het nummer 054.24.34.62 of een mailtje sturen naar museum.trekpaard@hotmail.com.

   Werp ook een oogje op de website :  www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be
 

Wellicht tot horens ??

Hilde

 

 

NEOS Gent - 11 juni 2015


 

  
 

   Op donderdag 11 juni was het Museum aanwezig met een stand op de NEOS-beurs in Gent. Er was een grote belangstelling bij de bezoekers.

De foto toont de stilte voor de storm !

 

Bezoek aan Stoeterij Diepensteyn

 

 

                                                                 

  
   Op zaterdag 23 mei 2015 hield het Museum zijn jaarlijkse teamdag met de vrijwilligers en hun partners. Er werd een bezoek gebracht aan de Stoeterij Diepensteyn waar een heel interessante rondleiding was voorzien in het koetsenmuseum, en een bezoek werd gebracht aan de stallen waar de bekende trekpaarden van Palm worden verzorgd en getraind.
Nadien was er een lekker en gezellig etentje in een brasserie in de buurt. Dank aan de secretaris Dirk voor het zeer geslaagd initiatief.

 

Paardenleed in de grote oorlog 14-18 (te verkrijgen documentatie) 

     Voor 19-10-2014, dag van het Brabants Trekpaard, werd in het museum een zaal ingericht met een tentoonstelling over het paardenleed in 1914-1918.

     De bezoekers worden geboeid door video, oude archieven van Galmaarden-Vollezele, oude boeken of gebundelde tijdschriften uit die tijd, geschriften uit de oorlog, schedels van oorlogspaarden opgegraven rond Poperingen, een gasmasker gedragen door de paarden. (geduldig opzoekwerk van een werkgroep onder leiding van historica Carla Cosijns-Meert)

 

    In dezelfde zaal is een inkijkboek te zien opgesteld door Theo Van Lathem. Dit boek is volledig geïllustreerd met tal van oude foto’s en bijhorende geschiedenis uit de oorlog, die het leed, soms de brutaliteit waarvan de paarden, de metgezellen van onze soldaten, het slachtoffer waren.

   De foto’s gaan van het vervoer door paarden, zowel van het leger, vluchtende bevolking, ambulancewagens, bevoorrading enz. naar monstering,  paarden verzonken in de onder water gezette gebieden, met gasmaskers, slagvelden met de cavalerie, enz. (de paarden werden slechts langzaam verdrongen door de opkomende motorisering, tanks en auto, na 1915.

  
Dit geïllustreerd boek is te verkrijgen in het museum, (zie adres rechtsboven) voor 20 euro, (eventueel verzonden + 2€).